Az elállás feltételei

A felmondás és a jelentkezés lemondása

A vásárlástól való 14 napos elállás

Az elállás joga Ügyfelet akkor illeti meg, ha a szolgáltatást a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a szerződéstől a jelentkezés véglegesítését követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni a nélkül, hogy fizetési kötelezettsége keletkezne.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Fogyasztó a léböjtkúra kezdetét követően gyakorolja elállási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A jelentkezés lemondásának felételei

A 14 napos elállási határidő letlte után a kúra időpontja annak kezdete előtt 14 napig ingyenesen módosítható, de csak a kúra árának bizonyos százaléka ellenében mondható le a jelentkezés

Az érkezés előtti 28. napig: ingyenes
Az érkezés előtti 21 napig: A kúra árának 50%-a
Az érkezés előtti 7. napig: a kúra árának 75%-a
48 órával az érkezés előtt: a kúra árának 100%-a.